โครงการพัฒนาอาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ
เพื่อนำเสนอผลงานหลักสูตร Communication English Workshop
ณ ศูนย์ฝึกอบรมท่าทุ่งนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย